Informació 2024-25

Distribució de places

Per al curs acadèmic 2024-25 la distribució de places al Màster de Formació del Professorat a les tres seus d’impartició és la següent:

Palma (258 places en total)

 • Anglès i Alemany  (28)
 • Biologia i Geologia (26)  
 • Dibuix i Disseny (10) 
 • Economia (16) 
 • Educació Física (10) 
 • Filosofia (10) 
 • Física i Química (18)
 • Geografia i Història (24) 
 • Llengua castellana i llengua catalana (30)
 • Matemàtiques (18)
 • Música (10)
 • Orientació Educativa (20) 
 • Tecnologia i Informàtica (18)
 • Tecnologia de Serveis (FP) (20)

Menorca (26 places en total)

Especialitats: Anglès i Alemany,  Biologia i Geologia, Economia, Geografia i Història,  Llengua castellana i Llengua catalana, Tecnologia i Informàtica i Tecnologia de Serveis.

Eivissa (26 places en total)

Especialitats: Anglès i Alemany,  Biologia i Geologia, Economia, Geografia i Història,  Llengua castellana i Llengua catalana, Tecnologia i Informàtica i Tecnologia de Serveis.

A les seus de Menorca i d’Eivissa s’assignaran 4 places per especialitat. En el cas que a la finalització de la preinscripció del segon termini quedin places vacants a qualque especialitat, s’assignaran a la resta d’especialitats equitativament ordenades pel nombre de sol·licituds en llista d’espera.

Titulacions assignades a especialitats

A l’annex 1 s’indiquen les titulacions associades a cada especialitat (annex 1).

Al procés de preinscripció es podran escollir fins a un màxim de tres opcions per ordre de preferència. Cada combinació seu d’impartició-especialitat és una opció. Recordau que només es poden triar les especialitats que estan associades la vostra titulació d’accés.

Preinscripció, llistes d’admesos i matrícula

S’estableixen dos terminis. (https://cep.uib.es/es/master/MFPR/terminis_i_llistats.html)

Primer termini

Inscripció: 2 de maig de 2024 – 1 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)
Publicació de la llista d’esmenes: 9 de juliol de 2024
Període d’esmenes de la documentació del primer termini: fins dia 16 de juliol de 2024 (inclòs)
Publicació de la llista provisional d’admesos: 23 de juliol de 2024
Publicació de la llista definitiva d’admesos: 26 de juliol de 2024
Matrícula obligatòria per als admesos en el primer termini: 29–31 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

En el cas que quedin places disponibles després de la matrícula del primer termini, es publicarà a la web de la UIB l’alumnat admès de la llista d’espera. Els alumnes admesos de la llista d’espera tindran tres dies per matricular-se a partir de la data de publicació de la seva admissió. En cas contrari, es considerarà que l’alumne renuncia al seu dret d’admissió i es procedirà a admetre l’alumne següent de la llista d’espera.

Segon termini

Només s’obrirà a les especialitats que quedin places disponibles del termini anterior i no hi hagi llista d’espera.

Inscripció: 2 de setembre – 19 de setembre de 2024 (ambdós inclosos)
Publicació de la llista d’esmenes: 24 de setembre de 2024
Període d’esmenes de la documentació del segon termini: fins dia 1 d’octubre de 2024 (inclòs)
Publicació de la segona llista provisional d’admesos: 4 d’octubre de 2024
Publicació de la segona llista definitiva d’admesos: 9 d’octubre de 2024
Matrícula obligatòria per als admesos en el segon termini: 10-11 d’octubre de 2024 (ambdós inclosos).

Els alumnes matriculats al Màster de Formació del Professorat en cursos acadèmics anteriors al 2024-25, sempre que compleixin els crèdits de la permanència, no han de realitzar el procés de preinscripció i poden formalitzar la matrícula de continuació durant els períodes establerts (https://mfp.uib.es/matricula/).

Horaris 

Classes teòriques: del 7 d’octubre de 2024 al 28 de febrer de 2025, de les 17.00 a les 21.00 h

Pràctiques als centres de secundària: pendent de publicació de la resolució de la Conselleria d'Educació i Universitats.

Lloc d’impartició

L’alumnat cursarà totes les matèries del màster (60 crèdits ECTS) al lloc (illa) on es matriculi. En funció de la disponibilitat d’espais, el lloc d’impartició serà el següent:

 • Mallorca: campus de la UIB (Cra. Valldemossa, km. 7’5, 07122 Palma).
 • Menorca: Seu universitària de Menorca (Can Salort, Carrer Santa Rita, 07730 Alaior) i/o IES segons disponibilitat.
 • Eivissa: Seu universitària d'Eivissa i Formentera (Carrer del Calvari, 07800 Eivissa) i/o IES segons disponibilitat.