Escoltar

Informació 2019-20

Presentació del curs

Mallorca Data: dia 11 de setembre de 2019, a les 18:00 h. Lloc: aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. U.I.B.
Menorca Data: dia 16 de setembre de 2019, a les 17:00 h Lloc: Seu universitària de Menorca
(Can Salort, Carrer Santa Rita, 11.
07730 Alaior).
Eivissa Data: dia 16 de setembre de 2019, a les 17:00 h. Lloc: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera
(Antic edifici de la Comandància Militar.
Carrer del Calvari, 1.
07800 Eivissa).

Especialitzacions

El curs 2019-2020 s’oferiran les següents especialitzacions:

 • Anglès i Alemany
 • Biologia i Geologia
 • Dibuix i Disseny
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Física i Química
 • Geografia i História
 • Llengua castellana i llengua catalana
 • Matemàtiques
 • Música
 • Orientació Educativa
 • Tecnologia i Informàtica
 • Tecnologia de Serveis (FP)

Al procés de preinscripció es poden escollir fins a un màxim de dues especialitzacions per ordre de preferència d’acord amb la titulació d’accés (annex 1)

Preinscripció, llistes d’admesos i matricula

S'estableixen dos terminis

PRIMER TERMINI

Inscripció: 29 d’abril de 2019 – 1 de juliol de 2019 (ambdós inclosos)

Publicació de la llista d’esmenes: 11 de juliol de 2019
Subsanació de la documentació del primer termini: 11 de juliol-22 de juliol de 2019 (ambdós inclosos)
Publicació de la llista provisional d’admesos: 24 de juliol de 2019
Publicació de la llista definitiva d’admesos: 26 de juliol de 2019
Matrícula obligatòria per als admesos en el primer termini: 26 de juliol-31 de juliol de 2019 (ambdós inclosos)

En el cas que quedin places disponibles després de la matrícula del primer termini, es publicarà a la web de la UIB els dies 3, 9 i 16 de setembre de 2019 l’alumnat admès de la llista d’espera. Els alumnes admesos de la llista d’espera tindran quatre dies per matricular-se a partir de la data de publicació de la seva admissió. En cas contrari, es considerarà que l’alumne renuncia al seu dret d’admissió i es procedirà a admetre a l’alumne següent de la llista d’espera.

SEGON TERMINI

Només s’obrirà en el cas que quedin places disponibles del termini anterior i no hi hagi llista d’espera

Inscripció: 3 de setembre – 5 de setembre de 2019 (ambdós inclosos)

Publicació de la llista d’esmenes: 6 de setembre de 2019
Subsanació de la documentació del segon termini: 9 de setembre-13 de setembre de 2019
Publicació de la segona llista provisional d’admesos: 16 de setembre de 2019
Publicació de la segona llista definitiva d’admesos: 18 de setembre de 2019
Matrícula obligatòria per als admesos en el segon termini: 18 de setembre-20 de setembre de 2019 (ambdós inclosos).

Els alumnes matriculats al Màster de Formació del Professorat en cursos acadèmics anteriors al 2019-2020, sempre que compleixin els crèdits de la permanència, no han de realitzar el procés de preinscripció i poden formalitzar la matrícula durant els períodes establerts per al primer i segon termini (http://mfp.uib.es/matricula).

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits s’haurà de sol·licitar, una vegada comunicada l’admissió i abans de formalitzar la matrícula, als serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda de la UIB o en les seus universitàries (Eivissa i Menorca).

Per als alumnes admesos del primer termini: 26 de juliol-31 de juliol de 2019 (ambdós inclosos)

Per als alumnes admesos del segon termini: 18- 20 de setembre de 2019 (ambdós inclosos)

Inici de curs

16 de setembre de 2019

Horari provisional:

 • Classes teòriques: de 17 a 21 h., quatre dies per setmana (mesos de setembre, octubre, novembre, desembre, gener i febrer)
 • Pràctiques als centres de secundària (novembre, març, abril i maig)

Horari de realització de les pràctiques

Les pràctiques als centres docents es faran en horari de matí (de 8:00 a 15:00 h). Excepcionalment, els alumnes de l’especialitat de Tecnologia de Serveis podran realitzar les pràctiques en horari d’horabaixa segons la disponibilitat del tutor de pràctiques

Lloc d’impartició

L’alumnat cursarà totes les matèries del màster (60 crèdits ECTS) en el lloc (illa) on es matriculi.

 • Mallorca: IES Joan Maria Thomàs (Carrer de Pablo Iglesias, 93, 07004 Palma, Illes Balears).
 • Menorca: Seu universitària de Menorca (Can Salort, Carrer Santa Rita, 11. 07730 Alaior).
 • Eivissa: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera (Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa).

Més informació

Al document enllaçat hi ha més informació sobre el Màster de Formació del Professorat. Curs 2019-20

Informació 2018-19

Presentació del curs

SeuDataHoraLloc
Palma13/09/201817.00Aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya
Menorca17/09/201817.00Seu Universitària de Menorca (Can Salort, c/ Santa Rita, 11, Alaior)
Evissa17/09/201817.00Seu Universitària d'Eivissa i Formentera (Antic edifici de la Comandància Militar, c/ del Calvari, 1, Eivissa)

Especialitzacions

El curs 2018-2019 s’oferiran les següents especialitzacions:

 • Anglès i Alemany
 • Biologia i Geologia
 • Dibuix i Disseny
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Física i Química
 • Geografia i História
 • Llengua castellana i llengua catalana
 • Matemàtiques
 • Música
 • Orientació Educativa
 • Tecnologia i Informàtica
 • Tecnologia de Serveis (FP)

Al procés de preinscripció es poden escollir fins a un màxim de dues especialitzacions per ordre de preferència d’acord amb la titulació d’accés (annex 1)

Preinscripció, llistes d’admesos i matricula

S'estableixen dos terminis

PRIMER TERMINI

Inscripció: 23 d’abril de 2018 – 2 de juliol de 2018 (ambdós inclosos)

Publicació de la llista d’esmenes: 11 de juliol de 2018
Subsanació de la documentació del primer termini: 11 de juliol-24 de juliol de 2018 (ambdós inclosos)
Publicació de la llista provisional d’admesos: 25 de juliol de 2018
Publicació de la llista definitiva d’admesos: 27 de juliol de 2018
Matrícula obligatòria per als admesos en el primer termini: 28 de juliol-2 d’agost de 2018 (ambdós inclosos)

En el cas que quedin places disponibles després de la matrícula del primer termini, es publicarà a la web de la UIB els dies 3, 10 i 17 de setembre de 2018 l’alumnat admès de la llista d’espera. Els alumnes admesos de la llista d’espera tindran quatre dies per matricular-se a partir de la data de publicació de la seva admissió. En cas contrari, es considerarà que l’alumne renuncia al seu dret d’admissió i es procedirà a admetre a l’alumne següent de la llista d’espera.

SEGON TERMINI

Només s’obrirà en el cas que quedin places disponibles del termini anterior i no hi hagi llista d’espera

Inscripció: 4 de setembre – 6 de setembre de 2018 (ambdós inclosos)

Publicació de la llista d’esmenes: 7 de setembre de 2018
Subsanació de la documentació del segon termini: 7 de setembre-11 de setembre de 2018
Publicació de la segona llista provisional d’admesos: 12 de setembre de 2018
Publicació de la segona llista definitiva d’admesos: 14 de setembre de 2018
Matrícula obligatòria per als admesos en el segon termini: 15 de setembre-18 de setembre de 2018 (ambdós inclosos).

Els alumnes matriculats al Màster de Formació del Professorat en cursos acadèmics anteriors al 2018-2019, sempre que compleixin els crèdits de la permanència, no han de realitzar el procés de preinscripció i poden formalitzar la matrícula durant els períodes establerts per al primer i segon termini (http://mfp.uib.es/matricula).

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits s’haurà de sol·licitar, una vegada comunicada l’admissió i abans de formalitzar la matrícula, als serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda de la UIB o en les seus universitàries (Eivissa i Menorca).

Per als alumnes admesos del primer termini: 28 de juliol-2 d’agost de 2018 (ambdós inclosos)

Per als alumnes admesos del segon termini: 15- 18 de setembre de 2018 (ambdós inclosos)

Inici de curs

17 de setembre de 2018

Horari provisional:

 • Classes teòriques: de 17 a 21 h., quatre dies per setmana (mesos de setembre, octubre, novembre, gener i febrer)
 • Pràctiques als centres de secundària (desembre, febrer, març, abril i maig)

Horari de realització de les pràctiques

Les pràctiques als centres docents es faran en horari de matí (de 8:00 a 15:00 h). Excepcionalment, els alumnes de l’especialitat de Tecnologia de Serveis podran realitzar les pràctiques en horari d’horabaixa segons la disponibilitat del tutor de pràctiques

Lloc d’impartició

L’alumnat cursarà totes les matèries del màster (60 crèdits ECTS) en el lloc (illa) on es matriculi.

 • Mallorca: IES Joan Maria Thomàs (Carrer de Pablo Iglesias, 93, 07004 Palma, Illes Balears).
 • Menorca: Seu universitària de Menorca (Can Salort, Carrer Santa Rita, 11. 07730 Alaior).
 • Eivissa: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera (Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa).

Més informació

Al document enllaçat hi ha més informació sobre el Màster de Formació del Professorat. Curs 2018-19