Informació 2023-24

Distribució de places

Per al curs acadèmic 2023-24 la distribució de places al Màster de Formació del Professorat a les tres seus d’impartició és la següent:

Palma (258 places en total)

 • Anglès i Alemany  (26)
 • Biologia i Geologia (32)  
 • Dibuix i Disseny (11) 
 • Economia (20) 
 • Educació Física (10) 
 • Filosofia (10) 
 • Física i Química (15)
 • Geografia i Història (30) 
 • Llengua castellana i llengua catalana (26)
 • Matemàtiques (15)
 • Música (7)
 • Orientació Educativa (25) 
 • Tecnologia i Informàtica (15)
 • Tecnologia de Serveis (FP) (16)

Menorca (26 places en total)

Especialitats: Anglès i Alemany,  Biologia i Geologia, Economia, Geografia i Història,  Llengua castellana i Llengua catalana, Tecnologia i Informàtica i Tecnologia de Serveis.

Eivissa (26 places en total)

Especialitats: Anglès i Alemany,  Biologia i Geologia, Economia, Geografia i Història,  Llengua castellana i Llengua catalana, Tecnologia i Informàtica i Tecnologia de Serveis.

A les seus de Menorca i d’Eivissa s’assignaran 4 places per especialitat. En el cas que a la finalització de la preinscripció del segon termini quedin places vacants a qualque especialitat, s’assignaran a la resta d’especialitats equitativament ordenades pel nombre de sol·licituds en llista d’espera.

Titulacions assignades a especialitats

A l’annex 1 s’indiquen les titulacions associades a cada especialitat (annex 1).

Al procés de preinscripció es podran escollir fins a un màxim de tres opcions per ordre de preferència. Cada combinació seu d’impartició-especialitat és una opció. Recordau que només es poden triar les especialitats que estan associades la vostra titulació d’accés.

Preinscripció, llistes d’admesos i matrícula

S’estableixen dos terminis. (https://cep.uib.es/es/master/MFPR/terminis_i_llistats.html)

Primer termini

Inscripció: 2 de maig de 2023 – 30 de juny de 2023 (ambdós inclosos)
Publicació de la llista d’esmenes: 6 de juliol de 2023
Període d’esmenes de la documentació del primer termini: 7-17 de juliol de 2023  (ambdós inclosos)
Publicació de la llista provisional d’admesos: 21 de juliol de 2023
Publicació de la llista definitiva d’admesos: 26 de juliol de 2023
Matrícula obligatòria per als admesos en el primer termini: 28–31 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

En el cas que quedin places disponibles després de la matrícula del primer termini, es publicarà a la web de la UIB l’alumnat admès de la llista d’espera. Els alumnes admesos de la llista d’espera tindran tres dies per matricular-se a partir de la data de publicació de la seva admissió. En cas contrari, es considerarà que l’alumne renuncia al seu dret d’admissió i es procedirà a admetre l’alumne següent de la llista d’espera.

Segon termini

Només s’obrirà a les especialitats que quedin places disponibles del termini anterior i no hi hagi llista d’espera.

 Inscripció: 1 de setembre – 20 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)
Publicació de la llista d’esmenes: 25 de setembre de 2023
Període d’esmenes de la documentació del segon termini: 26 de setembre –2 d’octubre de 2023
Publicació de la segona llista provisional d’admesos: 5 d’octubre de 2023
Publicació de la segona llista definitiva d’admesos: 10 d’octubre de 2023
Matrícula obligatòria per als admesos en el segon termini: 11–13 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos).

Els alumnes matriculats al Màster de Formació del Professorat en cursos acadèmics anteriors al 2023-2024, sempre que compleixin els crèdits de la permanència, no han de realitzar el procés de preinscripció i poden formalitzar la matrícula de continuació durant els períodes establerts (https://mfp.uib.es/matricula/).

Horaris 

Classes teòriques: del 5 d’octubre de 2023 al 29 de febrer de 2024, de les 17.00 a les 21.00 h

Pràctiques als centres de secundària: del 13 al 24 de novembre de 2023 i del 4 de març al 14 de maig de 2024. Les pràctiques als centres docents es faran en horari de matí (de 8:00 a 15:00 h). Excepcionalment, els alumnes de l’especialitat d’Economia, Tecnologia i Informàtica i Tecnologia de Serveis, podran realitzar les pràctiques en horari d’horabaixa segons la disponibilitat dels tutors de pràctiques (ampliar informació).

Per a l'especialitat d'Orientació Educativa, i alumnes de continuació, les pràctiques es duran a terme en un únic període, entre el 13 de novembre de 2023 i el 14 de maig de 2024.

Lloc d’impartició

L’alumnat cursarà totes les matèries del màster (60 crèdits ECTS) al lloc (illa) on es matriculi. En funció de la disponibilitat d’espais, el lloc d’impartició serà el següent:

 • Mallorca: campus de la UIB (Cra. Valldemossa, km. 7’5, 07122 Palma) i/o IES segons disponibilitat.
 • Menorca: Seu universitària de Menorca (Can Salort, Carrer Santa Rita, 07730 Alaior) i/o IES segons disponibilitat.
 • Eivissa: Seu universitària d'Eivissa i Formentera (Carrer del Calvari, 07800 Eivissa) i/o IES segons disponibilitat.