Tutorització

El procés d’orientació i tutorització de l’estudiant es disposa en diferents etapes.

  • Orientació prèvia a la matriculació

Aquest procés està centralitzat en la Direcció del Màster. Prèviament al procés de matriculació del mes de juliol i del mes de setembre se realitzen unes sessions de tutorització de matrícula opcionals per part dels membres de la comissió acadèmica. Aquestes sessions són anunciades a la web del Màster.

  • Informació sobre els aspectes organitzatius del màster

Abans de iniciar el curs se realitza una sessió informativa por part de la Direcció del Màster sobre tots els aspectes organitzatius de la titulació.

Durant el Màster l’estudiant matriculat té diferents accions tutorials:

  • Tutor acadèmic. La seva funció principal és la d’orientar i fer el seguiment de les pràctiques externes, assegurar que las pràctiques externes es desenvolupin en las condiciones adequades i vetllar per la progressió acadèmica del estudiant.
  • Tutor del centre. Professor del centre on desenvolupa les pràctiques.
  • Tutor del treball de fi de Máster
  • En el cas d'estudiants amb necessitats especials, la UIB contempla la seva atenció mitjançant l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials depenent del Vicerectorat d’Estudiants i Campus.
  • L’acció tutorial es complementa, amb col·laboració amb experts, amb aspectes sobre l’orientació per a l’exercici de la professió.