Escoltar

Màster en Formació del Professorat. Matrícula 2019-20

Formalització de la matrícula

Alumnes de nou ingrés

Els alumnes de nou ingrés es poden matricular durant els següents terminis:

 • Matrícula per admesos en el primer termini: 26 de juliol-31 de juliol de 2019 (ambdós inclosos)
 • Matrícula per admesos en el segon termini: 18-20 de setembre de 2019 (ambdós inclosos)

La matrícula es realitzarà en línia a través d'UIBdigital.

En el moment de la formalització de la matrícula s’ha d’anar en cura de seleccionar correctament les assignatures i els grups de l’especialització a la qual s’ha estat admès. Reviseu el full d’instruccions abans de realitzar el procés de matriculació.

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits s’han de realitzar durant els terminis de la matrícula. En aquest cas, no s’ha de realitzar la matrícula de l’assignatura de la qual es sol·licita reconeixement. La sol·licitud de reconeixement s’ha de realitzar presencialment als serveis administratius corresponents o per correu electrònic (postgrau@uib.es) durant els terminis establerts (podeu descarregar l’imprès de sol·licitud de reconeixement de crèdits).

Alumnes de continuació

Els alumnes de continuació es poden matricular del 26-31 de juliol de 2019 (ambdós inclosos) i del 2-20 de setembre de 2019 (ambós inclosos).

La matrícula de les assignatures teòriques, de les pràctiques i del treball de fi de màster es realitzarà en línia a través d'UIBdigital.

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits s’han de realitzar durant els terminis de la matrícula. En aquest cas, no s’ha de realitzar la matrícula de l’assignatura de la qual es sol·licita reconeixement. La sol·licitud de reconeixement s’ha de realitzar presencialment als serveis administratius corresponents o per correu electrònic (postgrau@uib.es) durant els terminis establerts (podeu descarregar l’imprès de sol·licitud de reconeixement de crèdits).

Alumnes amb reserva de places

 • La reserva de places per motius de reconeixement de crèdits es perdrà un cop rebuda la resolució de la comissió de reconeixement de crèdits. La matrícula es formalitzarà el mes de setembre en els dos dies següents a la recepció de la resolució.
 • Els alumnes amb anul·lació total de matrícula concedida l’any anterior han de matricular-se presencialment al CEP del dia 1 al 12 de juliol de 2019.

Tutories opcionals de matrícula

Mallorca

Juliol

 •     Dia 22 de juliol de 2019. Hora: de 12:00 a 13:00 h. Lloc: Edifici Ramon Llull, despatx CC09. Dra. Maria Isabel Ripoll
 •     Dia 25 de juliol de 2019. Hora: de 11:00 a 12:00 h. Lloc: Edifici Mateu Orfila i Rotger, despatx QF 103. Dr. Bartomeu Vilanova Canet.

Setembre

 •     Dia 5 de setembre de 2019. Hora: de 11:00 a 12:00 h. Lloc: Edifici Mateu Orfila i Rotger, despatx QF 103. Dr. Bartomeu Vilanova Canet.
 •     Dia 5 de setembre de 2019. Hora: de 10:30 a 11:30 h. Lloc: Edifici Ramon Llull, despatx CC09. Dra. Maria Isabel Ripoll

Eivissa

Juliol
    Dia 29 de juliol de 2019. Hora: de 11:00 a 12:00 h. Lloc: Seu universitària d'Eivissa i Formentera, despatx 1. Dra. Gemma Tur Ferrer.

Setembre
    Dia 9 de setembre de 2019 Hora: de 12:00 a 13:00 h. Lloc: Seu universitària d'Eivissa i Formentera, despatx 1. Dra. Gemma Tur Ferrer.

Per a més informació

Per més informació consultau l'apartat matrícula del CEP.

Lloc

Mallorca. Serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Campus de la UIB. Ctra. Valldemossa, km 7.5. Palma 07122.

Menorca. Seu Universitària. Can Salort, C/ Santa Rita, 11. Alaior 07730

Eivissa. Seu Universitària. Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. Eivissa 07800

Horari

Serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

Seu Eivissa

Seu Menorca

Pagament de matrícula

Una vegada realitzada la matrícula es farà , a través de la UIBdigital, el pagament d’acord amb els mecanismes habituals (domiciliació o oficina bancària).

El preu de la matrícula ve determinat pel decret de taxes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

El Decret anterior també regula l’abonament dels preus per serveis acadèmics i la falta de pagament dels preus per serveis acadèmics.

Les sol·licituds d’anul·lació i la devolució de l’import de la matrícula, així com el canvi de matrícula, s’ajustarà al que estipula el reglament acadèmic de la UIB (FOU 314. Acord Normatiu 9094. Article 9).

Recomanacions

En el cas de matricular-se de menys de 60 ECTS (curs complet) es recomana fer el primer any la matrícula del bloc específic (25 ECTS) i de les assignatures “Característiques organitzatives i curriculars dels centres d’educació secundària”  (2 ECTS) i “Processos i Contextos educatius” (3 ECTS). Aquesta recomanació es fonamenta en la impossibilitat de garantir a l'alumne/a que el següent curs pugui cursar les assignatures del bloc específic de l'especialització triada en el present curs, perquè les especialitzacions ofertades aniran canviant.

Màster en Formació del Professorat. Matrícula 2017-18

Formalització de la matrícula

Termini de matrícula. Estudiants de nou ingrés

 • Matrícula per admesos a la primera llista: 26-31 de juliol de 2017 (ambdós inclosos)
 • Matrícula per admesos a la segona llista: 18-20 de setembre de 2017 (ambdós inclosos)

La matrícula es realitzarà en línia a través d'UIBdigital.

En el moment de la formalització de la matrícula s’ha d’anar en cura de seleccionar correctament les assignatures i els grups de l’especialització a la qual s’ha estat admès. Reviseu el full d’instruccions abans de realitzar el procés de matriculació.

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits s’han de realitzar durant els terminis de la matrícula. En aquest cas, no s’ha de realitzar la matrícula de l’assignatura de la qual es sol·licita reconeixement. La sol·licitud de reconeixement s’ha de realitzar presencialment als serveis administratius corresponents o per correu electrònic (postgrau@uib.es) durant els terminis establerts (podeu descarregar l’imprès de sol·licitud de reconeixement de crèdits).

Termini de matrícula. Estudiants de continuació

 • Del 17 al 31 de juliol de 2017 (ambdós inclosos)
 • De l’1 al 18 de setembre de 2017 (ambdós inclosos)

La matrícula de les assignatures teòriques, de les pràctiques i del treball de fi de màster es realitzarà en línia a través d'UIBdigital.

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits s’han de realitzar durant els terminis de la matrícula. En aquest cas, no s’ha de realitzar la matrícula de l’assignatura de la qual es sol·licita reconeixement. La sol·licitud de reconeixement s’ha de realitzar presencialment als serveis administratius corresponents o per correu electrònic (postgrau@uib.es) durant els terminis establerts (podeu descarregar l’imprès de sol·licitud de reconeixement de crèdits).

Alumnat amb reserva de places

La reserva de places que hagin sol·licitat els alumnes admesos a la primera llista durant el període de matrícula (per motius de reconeixement de crèdits o pendents d’altres universitats) finalitza el dia 5 de setembre de 2017. La matrícula es formalitzarà entre l’11 i el 13 de setembre de 2017.

Els alumnes admesos a la segona llista que hagin sol·licitat reserva de places durant el període de matrícula (per motius de reconeixement de crèdits o pendents d’altres universitats) hauran de matricular-se entre el 26-27 de setembre de 2017.

Per a més informació

Per més informació consultau l'apartat matrícula del CEP.

Lloc

Mallorca. Serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Campus de la UIB. Ctra. Valldemossa, km 7.5. Palma 07122.

Menorca. Seu Universitària. Can Salort, C/ Santa Rita, 11. Alaior 07730

Eivissa. Seu Universitària. Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. Eivissa 07800

Horari

Serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

Seu Eivissa

Seu Menorca

Pagament de matrícula

Una vegada realitzada la matrícula es farà , a través de la UIBdigital, el pagament d’acord amb els mecanismes habituals (domiciliació o oficina bancària).

El preu de la matrícula ve determinat pel decret de taxes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

El Decret anterior també regula l’abonament dels preus per serveis acadèmics i la falta de pagament dels preus per serveis acadèmics.

Les sol·licituds d’anul·lació i la devolució de l’import de la matrícula, així com el canvi de matrícula, s’ajustarà al que estipula el reglament acadèmic de la UIB (FOU 314. Acord Normatiu 9094. Article 9).

Recomanacions

En el cas de matricular-se de menys de 60 ECTS (curs complet) es recomana fer el primer any la matrícula del bloc específic (25 ECTS) i de les assignatures “Característiques organitzatives i curriculars dels centres d’educació secundària”  (2 ECTS) i “Processos i Contextos educatius” (3 ECTS). Aquesta recomanació es fonamenta en la impossibilitat de garantir a l'alumne/a que el següent curs pugui cursar les assignatures del bloc específic de l'especialització triada en el present curs, perquè les especialitzacions ofertades aniran canviant.

Tutories opcionals de matrícula

Mallorca

Juliol
 • Dia 17 de juliol de 2017. Hora: de 10:00 a 11:00 h. Lloc: Edifici Guillem Cifre, despatx A110. Dr. Joan Jordi Muntaner.
 • Dia 19 de juliol de 2017. Hora: de 10:00 a 11:00 h. Lloc: Edifici Mateu Orfila i Rotger, despatx QF 103. Dr. Bartomeu Vilanova Canet.
 • Dia 24 de juliol de 2017. Hora: de 10:00 a 11:00 h. Lloc: Edifici Ramon Llull, despatx CC09. Dra. Maria Isabel Ripoll
Setembre
 • Dia 4 de setembre de 2017. Hora: de 10:00 a 11:00 h. Lloc: Edifici Mateu Orfila i Rotger, despatx QF 103. Dr. Bartomeu Vilanova Canet.
 • Dia 12 de setembre de 2017. Hora: de 12:00 a 13:00 h. Lloc: Edifici Ramon Llull, despatx CC09. Dra. Maria Isabel Ripoll
 • Dia 15 de setembre de 2017. Hora: de 10:00 a 11:00 h. Lloc: Edifici Guillem Cifre, despatx A110. Dr. Joan Jordi Muntaner.

Eivissa

 • Dia 19 de juliol de 2017. Hora: de 12:00 a 13:00 h. Lloc: Seu universitària d'Eivissa i Formentera, despatx 1. Dra. Gemma Tur Ferrer.
 • Dia 8 de setembre de 2017 Hora: de 12:00 a 13:00 h. Lloc: Seu universitària d'Eivissa i Formentera, despatx 1. Dra. Gemma Tur Ferrer.

Menorca

 • Dia 20 de juliol de 2017. Hora: de 10:00 a 11:00 h. Lloc: Seu universitària de Menorca, despatx de professors. Dr. Pere Alzina Segui.
 • Dia 13 de setembre de 2017. Hora: de 10:00 a 11:00 h. Lloc: Seu universitària de Menorca, despatx de professors. Dr. Pere Alzina Segui.