Informació 2017-18

Presentació del curs

 

Mallorca Data: dia 15 de setembre de 2017, a les 17:00 h. Lloc: aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. U.I.B.
Menorca Data: dia 18 de setembre de 2017, a les 17:00 h Lloc: Seu universitària de Menorca (Can Salort, Carrer Santa
Rita, 11. 07730 Alaior).
Eivissa Data: dia 15 de setembre de 2017, a les 17:00 h. Lloc: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera (Antic edifici
de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. 07800
Eivissa).

Especialitzacions

El curs 2017-2018 s’oferiran les següents especialitzacions:

 • Anglès i Alemany                  •   Llengua castellana i llengua catalana
 • Biologia i Geologia                •   Matemàtiques
 • Dibuix i Disseny                   •  Música
 • Educació Física                      •   Orientació Educativa
 • Filosofia                                •   Tecnologia i Informàtica
 • Física i Química                     •  Tecnologia de Serveis (FP)
 • Geografia i Història

Al procés de preinscripció es poden escollir fins a un màxim de dues especialitzacions per ordre de preferència d’acord amb la titulació d’accés (annex 1)

Preinscripció, llistes d’admesos i matricula

S’estableixen dos terminis.

Primer termini

Inscripció: 26 d’abril de 2017 – 14 de juliol de 2017 (ambdós inclosos)
Subsanació de la documentació del primer termini: 17 de juliol-21 de juliol de 2017
Publicació de la llista d’admesos: 25 de juliol de 2017
Matrícula obligatòria per als admesos en el primer termini: 26 de juliol-31 de juliol de 2017 (ambdós inclosos)

Segon termini

Només s’obrirà en el cas de que quedin places disponibles del termini anterior

Inscripció: 1 de setembre – 7 de setembre de 2017 (ambdós inclosos)
Subsanació de la documentació del segon termini: 8 de setembre-13 de setembre de 2017
Publicació de la segona llista d’admesos: 15 de setembre de 2017
Matrícula obligatòria per als admesos en el segon termini: 18 de setembre-20 de setembre de 2017 (ambdós inclosos)

Els alumnes matriculats al Màster de Formació del Professorat en cursos acadèmics anteriors al 2017-2018, sempre que compleixin els crèdits de la permanència, no han de realitzar el procés de preinscripció i poden formalitzar la matrícula durant els períodes establerts (http://mfp.uib.es/matricula).

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits s’haurà de sol·licitar, una vegada comunicada l’admissió i abans de formalitzar la matricula, en els serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda de la UIB o en les seus universitàries (Eivissa i Menorca).

Inici de curs

18 de setembre de 2017
Horari provisional:

 • Classes teòriques: de 17 a 21 h., quatre dies per setmana (mesos de setembre, octubre, novembre, gener i febrer)
 • Pràctiques als centres de secundària (desembre, febrer, març, abril i maig)

Horari de realització de les pràctiques

Les pràctiques als centres docents es faran en horari de matí (de 8:00 a 15:00 h). Excepcionalment, els alumnes de l’especialitat de Tecnologia de Serveis podran realitzar les pràctiques en horari d’horabaixa segons la disponibilitat del tutor de pràctiques

Lloc d’impartició

L’alumnat cursarà totes les matèries del màster (60 crèdits ECTS) en el lloc (illa) on es matriculi.

 • Mallorca: IES Joan Maria Thomàs (Carrer de Pablo Iglesias, 93, 07004 Palma, Illes Balears).
 • Menorca: Seu universitària de Menorca (Can Salort, Carrer Santa Rita, 11. 07730 Alaior).
 • Eivissa: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera (Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa).

Més informació

Al document enllaçat hi ha més informació sobre el Màster de Formació del Professorat. Curs 2017-18